ОБКОВЪТ
Обковът е съвкупност от механизми, компоненти и аксесоари, които осигуряват плътно съединяване на отваряемата част (крилото) с фиксираната част (рамката) на прозореца или вратата, като допринасят за топлоизолацията и гарантират сигурността на крайното изделие. Той е подложен на различни метеорологични условия и на голямо натоварване от постоянната му ежедневна експлоатация – хиляди цикли на отваряне и затваряне, сезонни промени, студ, горещини, влага, всичко това оказва изключително и постоянно натоварване в продължение на години наред. Чрез обкова се постига и функционалността на прозореца или вратата, като се позволяват различни типове на отваряемост – комбинирано отваряне на крилото по хоризонтална и вертикална ос (двуосов) или само по вертикалната ос (едноосов), едновременното отваряне и на двете крила при двукрил прозорец, частично отваряне в позиция на микро-вентилиране и т.н. За разлика от стъклата и профилите, обковът подлежи на сериозна експлоатация и износване, което прави изборът му особено важен при изработката на дограмата, чието удобство и практичност зависят и от отваряемостта й, която от своя страна се определя от избора на механизми и обков. Обковът често се подценява от крайните потребители, но той е от изключително значение за дългогодишното правилно функциониране на отваряемите части на един прозорец. Не трябва да се забравя, че неотваряемите крила на прозорците са по-евтини, но те не предлагат никаква функционалност и би било добре да се избягват. С поставянето на двуосов механизъм на отваряне се гарантира освен практичност и
възможност за проветряване на помещенията. Обковът заема важна роля при функционирането на всеки прозорец или врата. Повечето потребители досега не се замисляха сериозно за техниката и начините на заключване, докато тя функционира. Но напоследък технически специалисти и търговци на обков и заключващи механизми забелязват тенденция към избор на по-сигурни системи обков, осигуряващи по-добър комфорт на заключване, безопасност и лесна експлоатация, осигуряващи по-висока сигурност, функционално вентилиране на помещенията, оптимална функционалност и комфорт. Гарантираният брой цикли на безпроблемна експлоатация е много важна характеристика на обкова, чрез която производителят указва колко пъти можем да отваряме и затваряме прозорците при нормални условия. Добре проектираният и качествен обков не изисква използването на усилие при ползване и е с висока механична износоустойчивост на всеки един от съставните елементи. Прецизният му монтаж осигурява безпроблемно функциониране на прозорците и вратите и гарантирана дългогодишна експлоатация. На пазара съществуват различни марки обков, но във всички случаи е много важно той да бъде регулируем, при възможност най-добре и по трите оси – по хоризонтална, вертикална и особено важно и в дълбочина, което би компенсирало появата на евентуален бъдещ толеранс в притискането (уплътнението) на крилото към касата. При вече монтиран такъв тип регулируем обков, дори и след години може да бъде извършен реглаж и настройка на съответните елементи, които да върнат първоначалното гладко функциониране, лекото отваряне и затваряне на прозореца и не на последно място оптималната топло изолация.
Друга много съществена характеристика на обкова е неговото ниво на сигурност или т.н. степен на „Противовзломна Защита“. У нас доскоро се пренебрегваше нивото на противовзломна защита на врати и прозорци, но напоследък се наблюдава все по масова тенденция крайният клиент да обръща все поголямо внимание на степента на сигурност при избора на вида врата или прозорец, предвид съвременната ни реалност и честите набези по домовете (според данни от статистиката на Полицията, у нас близо 80% от случаите на взлом са през дограмата). Добрата защита се състои в осигуряването на най-слабите места чрез монтиране на допълнителни осигурителни елементи. Многоточкова система за сигурност с точки на заключване с „гъбовидна глава“ и подходящ стоманен „секюрити“ насрещник осигуряват защита срещу отваряне отвън. В комбинация с подходяща дръжка, която не позволява превъртане на елементите на обкова от външната страна, можем да предпазим дома си от нежелани набези. Залагайки на обков с висока степен на „Противовзломна Защита“, освен че си осигуряваме надеждно заключване и допълнителна сигурност, можем и да избегнем използването на неестетичните „охранителни“ метални решетки, райбери и резета. Препоръката е при врати и прозорци на приземен и първи етаж на сгради да се прилага по-високо ниво на сигурност – RC2 (WK2). За прозорци на по-горните етажи е достатъчно да се приложи ниво на сигурност – RC1 (WK1), а за тавански или мансарден тип прозорци е достатъчно и залагането на обков с минималното ниво на сигурност – „Basis+“. Системите за противовзломна защита са съвместими с всички профилни системи и може успешно да се прилагат при различен тип прозорци, дори и при такива с нестандартна форма. Характеристики на изискванията за различните нива на сигурност, при масово произвежданите врати и прозорци: RC1 (WK1) – основна защита срещу опит за отваряне чрез използване на физическа сила, като ритане с крак, удар с рамо, блъскане, избутване и слаба защита срещу използване на инструменти; RC2 (WK2) – осигурява защита при опит за проникване с взлом чрез инструменти като обикновена отвертка, клещи и клинове (тип „кози крак“).
И не на последно място трябва да се обърне внимание и сериозно да се наблегне на една много важна и същевременно доста често пренебрегвана препоръка от страна на всички производители на обков и заключващи механизми: „За да служат дълго и безпроблемно, движещите се детайли трябва да се третират поне два пъти годишно със специална смазка, за да се намали сухото триене и износването на металните елементи“.

Как да изберем остъкляването?
Стъклото се е наложило като материал за запълване на светлите отвори поради своята прозрачност, отлична устойчивост на атмосферни условия и замърсяване, както и на изключително лесното му почистване и поддръжка. Остъкляването заема около 90% от площта на прозореца и затова изборът му определя качеството на прозореца като топлопреминаване и пропускане на светлина. Неговият избор трябва да бъде съгласуван с избора на рамката. Основните критерии за избор на стъклото са: • Предназначение на помещението – спалня, дневна, офис, магазин, производствено помещение; • Изложение – изток, запад, север, юг; • Шумово натоварване – близост до улица, детска площадка, гара и др.; • Наличие на засенчващи елементи – съседни сгради, нисък или висок етаж на сградата; • Опасност от проникване с взлом. При остъкляване на места с много посетители водеща е тяхната безопасност от нараняване при счупване. Може да бъде използвано едно от безопасните стъкла – закалено стъкло или триплекс. Закаленото стъкло има 4-5 пъти по-висока якост на огъване от обикновеното (представете си страничните стъкла на вашия автомобил). При счупване то се разпада на много на брой малки парчета без режещи ръбове и не може да ви нарани. То обаче не ви предпазва от взлом и проникване. Триплексът не се разпада при счупване. Неговото предимство е, че Ви предпазва от нежелано проникване и подобрява звукоизолацията.
За специални случаи – банки и др. се използват многопластови ламинирани със специални смоли стъкла за предпазване от огнестрелно оръжие.
Какво представлява стъклопакетът?
Стъклопакетът е усъвършенстван съвременен вариант на двойното остъкляване. Неговото качество се оценява, чрез топлоизолацията, звукоизолацията и защитата от слънчева радиация, които осигурява. Той се състои от две или три стъкла, разделени чрез алуминиев, пластмасов или стоманен дистанционер (перфориран). Стъклата са залепени към дистанционера с бутил каучук и системата е херметизирана със специален материал – бутил каучук (хотмелт), силикон, полисулфид или полиуретан. В дистанционера се поставя (или самият той съдържа) сушител, който осигурява въздухът в пространството да бъде сух. Другата технология за изработка на стъклопакети е чрез т.нар. „Топъл ръб“. Традиционният дистанционер от алуминий е заменен от такъв с много ниска линейна топлопроводност, което води до намаляване на цялостния коефициент на топлопреминаване на прозореца. За производство на качествени стъклопакети трябва да се използват само дистанционери, които не допускат загуба на газ. Предимства: Икономия на разходи за отопление; намалява образуването на конденз и опасността от поява на мухъл; възможност за различни цветове. Изискванията към стъклопакета са дадени в стандарт БДС EN 1279.
Троен стъклопакет
Тройния стъклопакет представлява конструктивен елемент от три стъкла с две херметично затворени въздушни междини. Основното предимство на тройния стъклопакет е значително по-добрата топлоизолация, която се постига чрез използване на две стъкла с нискоемисийно покритие. С тройния стъклопакет може да се достигне намаляване коефициента на топлопреминаване до 0,5 W/m2K. Като недостатък се отчита повишеното тегло и дебелина, което изисква използване на по-широк профил и по-устойчив обков.
Защо се поставя газ в стъклопакета?
Замяната на сухия въздух с газ, най-често аргон, води до намаляване на коефициента на топлопреминаване с 0,2 – 0,3 W/m2K, т.е. подобряване на топлоизолацията. Добре изработеният стъклопакет задържа газа в продължение на около 10 години, колкото е експлоатационният му период. Съдържанието на газ трябва да остане над 80%, за да бъде действието му ефективно. Херметизираните със силикон стъклопакети не се пълнят с газ, тъй като аргонът преминава през силикона.

Изпотява ли се стъклопакетът?
Изпотяването на стъклата във вътрешната страна на камерата на стъклопакета е недопустимо и говори за ниско производствено качество. Изпотяването на вътрешното стъкло откъм помещението е знак за висока влажност вътре и липса на подходяща вентилация. Плътните пердета и спуснати щори допринасят допълнително за изпотяването на стъклото. Пластмасовата, алуминиевата и дървената дограма със стъклопакет осигуряват много по-добра херметичност от двойното остъкляване, поради което правилното проветряване на помещенията е от решаващо значение за здравословната атмосфера вътре. Кондензът е много по-вероятен през зимата поради големите температурни разлики вън и вътре. Най-подходящо е ударното проветряване чрез пълно отваряне на прозорците и, по възможност, причиняване на течение по диагонал за около 10 минути. По този начин въздухът вътре, който има по-висока влажност, се обменя напълно без стените и мебелите да изстинат. Така се пести топлина за повторното им затопляне. При слабо продължително проветряване обменът на въздух е бавен, стените и мебелите изстиват и е необходима повече енергия за достигане на комфортна температура в помещението.

използвана литература: Сдружение „Български врати прозорци и фасади“

Share with your friends:

PVC СИСТЕМИ

НАПРАВИ ЗАПИТАВАНЕ

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Календар 2016

декември 2023
П В С Ч П С Н
« Окт.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

BulgarianEnglishGreekItalian

ПОСЕТЕТЕ НАШАТА СТРАНИЦА
Visit Us On Facebook

Visit Us On Facebook